KEMIAN PROSESSITEOLLISUUS

Amiinit

Kysy lisää myynnistämme

Liuottimet

Seuraavia liuottimia on yleensä saatavilla varastostamme. Jos etsimääsi tuotetta ei löydy listalta, kannattaa kysyä myynnistämme.

Asetoni
Bentsyylialkoholi (BALK)
Butyyliglykoli
Butyylidiglykoli
Dimetyyliformamidi
Dipropyleeniglykolimetyylieetteri (DPM)
Propyleeniglykolimonometyylieetteri (PM)
Dimetyylietanoliamiini (DMEA)
Etyylidiglykoli
Isopropanoli
Metanoli
Metyleenikloridi
Metyylietyyliketoni (MEK)
MEK-Oksiimi
Monoetyleeniglykoli
Monopropyleeniglykoli
N-metyyli-2-pyrrolidoni
Perkloorietyleeni
Trikloorietyleeni
Sykloheksanoni

Erikoiskemikaalit

Kysy lisää myynnistämme

Prosessikatalyytit

Kysy lisää myynnistämme

Rasvahappojohdannaiset

Kysy lisää myynnistämme